LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

 1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

  DATA PENGURUS LPMD

   

  NO NAMA

  LEMBAGA

  NAMA

  PENGURUS

  JABATAN ALAMAT

  RT / RW

  1 LPMD NURIDWAN, S.Pd SD KETUA 005 / 002
  2   SUNHAJI, S.PdI WAKIL KETUA 001 / 005
  3   SUTRISNO SEKRETARIS 001 / 001
  4   WIDOD, S.Pd BENDAHARA 04 / 004
  5   RASDI SIE PEMBANGUNAN 009 / 005
  6   WIRYONO ANGGOTA 004 / 005
  7   CARMADI, A.Md SIE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 004 / 003
  8   KARYONOTO ANGGOTA 002 / 008
  9   WAHYONO SIE LINGKUNGAN HIDUP 003 / 008
  10   TARJUKI ANGGOTA 005 / 004
  11   ZAENURI TAJRI SIE KEAGAMAAN 006 / 001
  12   H. ACH. SAPRAWI ANGGOTA 004 / 005
  13   KHASANUDIN SIE PEMUDA DAN OLAHRAGA 002 / 003